UsaUkToThai
Online Tracking
<< Enter Tracking Number >>

ติดตามสถานะสินค้าฝากส่งทางเรือ

สำหรับสินค้าที่เข้าโกดังตั้งแต่
ต้นเดือนเมษายน 2014

(สินค้าทางแอร์-กำลังพัฒนาระบบ)
 
 

อัพเดท 14/6/59
 AprC 
 แจ้งยอดแล้ว  
  AprD MayA
 เข้าครบสองรอบแล้ว
  Janb feb a  มีความเป็นไปได้ที่จะได้สินค้า

 Sea 57  บริษัทจ่ายค่าปรับรอบแรกแล้ว
รอบนี้จำเป็นต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่ม ก่อนรับสินค้า
มีเอกสารราชการแสดงทุกรายการ
 Sea58   โปรดเตรียมรายละเอียดสินค้าสำหรับการเคลียร์
       เราจะตามสินค้าจนคุณได้รับของ 
   วันที่ 9/6/59 23.55น. ไลน์ถูกตอบหมดแล้ว เพราะไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่วันนี้
...ท่านที่ยังไม่ได้รับการตอบไลน์
แสดงว่าท่านติดต่อไลน์เก่าที่เราเข้าลอคอินไม่ได้
ให้ลบไลน์เดิมและแอดไลน์ usauktothai มาใหม่ ... บริษท ของดรับการฝากส่งทั้งแอร์ และเรือ
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 
  
 
  
 


<< อีเมล์ของคุณ >>
<< รหัสผ่าน >>
 
 
Copyright © 2013 All Rights Reserved. Usauktothai.com